1. Giá cước dịch vụ bưu phẩm đảm bảo của Bưu Điện Việt Nam

 

Loại bưu phẩm

Nấc khối lượng

Mức cước (VND)

Thư,

Bưu thiếp,

Ấn phẩm,

Gói nhỏ

Đến 20g

5000

Trên 20g - 100g

6000

Trên 100g - 250g

7000

Trên 250g - 500g

9500

Trên 500g - 1000g

14500

Trên 1000g - 1500g

18500

Trên 1500g - 2000g

23500

Túi M

Đến 2kg

23500

Mỗi 500g tiếp theo hoặc phần lẻ

2000

Lưu ý:

Chúng tôi sẽ miễn cước vận chuyển cho các đơn hàng có tổng khối lượng lớn hơn 2 kg. ( Hệ thống website sẽ tự dộng tính trong đơn hàng)

Bảng giá cước trên bao gồm phí giao tận nhà và phí bảo đảm

 

2. Cước EMS của Bưu Điện Việt Nam :(Giá chưa bao gồm các loại phụ phí và thuế giá trị gia tăng 10%)

 

Nấc trọng lượng

Mức  cước (VNĐ)

 

EMS       nội tỉnh

EMS liên tỉnh

 

Vùng 1

Vùng 2

Vùng 3

Vùng 4

 

Đà Nẵng đi Hà Nội,  TP. HCM và ngược lại

 

Hà Nội đi TP.HCM và ngược lại.

 

Đến 50gr

  8.000

  8.500

  9.500

  9.500

10.000

10.500

Trên 50gr - 100gr

12.500

13.500

13.500

14.000

17.000

Trên 100gr - 250gr

10.000

16.500

20.000

21.500

22.500

24.000

Trên 250gr - 500gr

12.500

23.500

26.500

28.000

29.500

32.000

Trên 500gr - 1000gr

15.000

33.000

38.500

40.500

43.500

46.000

Trên 1000gr - 1500gr

18.000

40.000

49.500

52.500

55.500

59.500

Trên 1500gr - 2000gr

21.000

48.500

59.500

63.500

67.500

71.500

Mỗi nấc 500gr tiếp theo

  1.600

  3.800

 8.500

 8.500

  9.500

13.000