Phân loại phương pháp giải đại số- giải tích 11

Sản phẩm mới

NXB ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

KHANGVIET

Cuốn sách tham khảo "Phân Loại Phương Pháp Giải Đại Số- Giải Tích 11" chia làm 5 chủ đề :
Chủ Đề 1 : Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác
Chủ Đề 2 : Tổ hợp- xác suất
Chủ Đề 3 : Dãy số- cấp số cộng cấp số nhân
Chủ Đề 4 : Giới hạn
Chủ Đề 5 : Đạo hàm

Mỗi chủ đề đều có 2 phần sau:

A. Tóm tắt lí thuyết: Các công thức và kiến thức giáo khoa.

B. Phương pháp giải toán: Mỗi phương pháp được chia thành nhiều chủ đề nhỏ. Mỗi vấn đề được tích hợp các nội dung sau: Phương pháp, các ví dụ, các bài toán luyện tập.

Xem chi tiết

69 300 ₫

-30%

99 000 ₫

Thêm vào yêu thích

Cuốn sách tham khảo "Phân Loại Phương Pháp Giải Đại Số- Giải Tích 11" của các tác giả: Nguyễn Anh Trường- Trần Văn Thương- Nguyễn Tấn Siêng- Đỗ Ngọc Thủy chia làm 5 chủ đề :
Chủ Đề 1 : Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác
Chủ Đề 2 : Tổ hợp- xác suất
Chủ Đề 3 : Dãy số- cấp số cộng cấp số nhân
Chủ Đề 4 : Giới hạn
Chủ Đề 5 : Đạo hàm

400

500 gam

16 x 24 cm

NXB ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

KHANGVIET

Viết đánh giá

Phân loại phương pháp giải đại số- giải tích 11

Phân loại phương pháp giải đại số- giải tích 11

Cuốn sách tham khảo "Phân Loại Phương Pháp Giải Đại Số- Giải Tích 11" chia làm 5 chủ đề :
Chủ Đề 1 : Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác
Chủ Đề 2 : Tổ hợp- xác suất
Chủ Đề 3 : Dãy số- cấp số cộng cấp số nhân
Chủ Đề 4 : Giới hạn
Chủ Đề 5 : Đạo hàm

Mỗi chủ đề đều có 2 phần sau:

A. Tóm tắt lí thuyết: Các công thức và kiến thức giáo khoa.

B. Phương pháp giải toán: Mỗi phương pháp được chia thành nhiều chủ đề nhỏ. Mỗi vấn đề được tích hợp các nội dung sau: Phương pháp, các ví dụ, các bài toán luyện tập.

Có 28 sản phẩm cùng danh mục

Đề nghị cho bạn