Các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa Học lớp 12- tập 1 Hữu Cơ

Sản phẩm mới

NXB ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

KHANGVIET

Cuốn sách "Các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa Học lớp 12- tập 1 Hữu Cơ" của tác giả Cù Thanh Toàn bao gồm các chuyên đề sau:

Chuyên đề 1: Este
Chuyên đề 2: Lipit - Chất béo
Chuyên đề 3: Cacbohiđrat
Chuyên đề 4: Admin, dị vòng nitơ
Chuyên đề 5: Amino axit - hợp chất CxHyO2N
Chuyên đề 6: Peptit
Chuyên đề 7: Plime
Chuyên đề 8: Đồng phân
Chuyên đề 9: Tổng hợp các chất hữu cơ
Chuyên đề 10: Chuỗi phản ứng hữu cơ
Chuyên đề 11: Phân biệt - nhận biết các chất hữu cơ
Chuyên đề 12: Tách biệt và tinh chế các chất hữu cơ
Chuyên đề 13: Tính axit - bazơ của các chất hữu cơ
Chuyên đề 14: Liên kết hiđrô và tính chất lí của các chất hữu cơ
Chuyên đề 15: Phương pháp trung bình giải nhanh bài tập hóa hữu cơ
Chuyên đề 16: Sử dụng dấu hiệu đặc biệt để giải bài tập hóa hữu cơ
Chuyên đề 17: Biện luận khi giải bài tập hóa hữu cơ
Chuyên đề 18: Bài tập tổng hợp các nội dung hóa hữu cơ

Xem chi tiết

81 000 ₫

-25%

108 000 ₫

Thêm vào yêu thích

Các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa Học lớp 12- tập 1 Hữu Cơ

Cù Thanh Toàn

384

450 gam

16 x 24 cm

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội

 

Viết đánh giá

Các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa Học lớp 12- tập 1 Hữu Cơ

Các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa Học lớp 12- tập 1 Hữu Cơ

Cuốn sách "Các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa Học lớp 12- tập 1 Hữu Cơ" của tác giả Cù Thanh Toàn bao gồm các chuyên đề sau:

Chuyên đề 1: Este
Chuyên đề 2: Lipit - Chất béo
Chuyên đề 3: Cacbohiđrat
Chuyên đề 4: Admin, dị vòng nitơ
Chuyên đề 5: Amino axit - hợp chất CxHyO2N
Chuyên đề 6: Peptit
Chuyên đề 7: Plime
Chuyên đề 8: Đồng phân
Chuyên đề 9: Tổng hợp các chất hữu cơ
Chuyên đề 10: Chuỗi phản ứng hữu cơ
Chuyên đề 11: Phân biệt - nhận biết các chất hữu cơ
Chuyên đề 12: Tách biệt và tinh chế các chất hữu cơ
Chuyên đề 13: Tính axit - bazơ của các chất hữu cơ
Chuyên đề 14: Liên kết hiđrô và tính chất lí của các chất hữu cơ
Chuyên đề 15: Phương pháp trung bình giải nhanh bài tập hóa hữu cơ
Chuyên đề 16: Sử dụng dấu hiệu đặc biệt để giải bài tập hóa hữu cơ
Chuyên đề 17: Biện luận khi giải bài tập hóa hữu cơ
Chuyên đề 18: Bài tập tổng hợp các nội dung hóa hữu cơ

Có 20 sản phẩm cùng danh mục

Đề nghị cho bạn