Chuyên Đề Chuyên Sâu Bồi Dưỡng Ngữ Văn 12

Sản phẩm mới

NXB ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Nhà Sách Hồng Ân

Cuốn sách tham khảo " Chuyên đề chuyên sâu Ngữ Văn 12"  của tác giả

Nguyễn Tấn Huy - Nguyễn Văn Pháp - Võ Thị Quỳnh Châu

bao gồm 9 chuyên đề chủ yếu:

Chuyên đề 1: Tiếp nhận văn học và giá trị văn học

Chuyên đề 2: Một số vấn đề về quá trình văn học

Chuyên đề 3: Thực hành về phong cách ngôn ngữ và một số biện pháp tu từ.

Chuyên đề 4: Đọc hiểu một số tác phẩm văn học Việt Nam sau năm 1975.

Chuyên đề 5: Văn học Việt Nam sau 1975

Chuyên đề 6: Phong cách một số nhà thơ Việt Nam hiện đại

Chuyên đề 7: Phong cách một số nhà văn Việt Nam hiện đại

Chuyên đề 8: Rèn luyện kết hợp các phương thức biểu đạt và các thao tác lập luận trong bài văn Nghị Luận.

Chuyên đề 9: Đề mở và cách luyện tập viết bài văn theo đề mở

Xem chi tiết

48 750 ₫

-25%

65 000 ₫

Thêm vào yêu thích

Hi vọng  cuốn sách "Chuyên Đề Chuyên Sâu Bồi Dưỡng Ngữ Văn Lớp 12" này sẽ giúp các em tạo cho mình nền tảng kiến thức vững chắc, tự rèn luyện kĩ năng thành thục để đáp ứng yêu cầu đổi mới trong các kì thi.

Cuốn sách tham khảo " Chuyên đề chuyên sâu Ngữ Văn 12" bao gồm 9 chuyên đề chủ yếu:

Chuyên đề 1: Tiếp nhận văn học và giá trị văn học

Chuyên đề 2: Một số vấn đề về quá trình văn học

Chuyên đề 3: Thực hành về phong cách ngôn ngữ và một số biện pháp tu từ.

Chuyên đề 4: Đọc hiểu một số tác phẩm văn học Việt Nam sau năm 1975.

Chuyên đề 5: Văn học Việt Nam sau 1975

Chuyên đề 6: Phong cách một số nhà thơ Việt Nam hiện đại

Chuyên đề 7: Phong cách một số nhà văn Việt Nam hiện đại

Chuyên đề 8: Rèn luyện kết hợp các phương thức biểu đạt và các thao tác lập luận trong bài văn Nghị Luận.

Chuyên đề 9: Đề mở và cách luyện tập viết bài văn theo đề mở

Cấp 
10/10/2016

Hay

Rất hay

Viết đánh giá của bạn!

Viết đánh giá

Chuyên Đề Chuyên Sâu Bồi Dưỡng Ngữ Văn 12

Chuyên Đề Chuyên Sâu Bồi Dưỡng Ngữ Văn 12

Cuốn sách tham khảo " Chuyên đề chuyên sâu Ngữ Văn 12"  của tác giả

Nguyễn Tấn Huy - Nguyễn Văn Pháp - Võ Thị Quỳnh Châu

bao gồm 9 chuyên đề chủ yếu:

Chuyên đề 1: Tiếp nhận văn học và giá trị văn học

Chuyên đề 2: Một số vấn đề về quá trình văn học

Chuyên đề 3: Thực hành về phong cách ngôn ngữ và một số biện pháp tu từ.

Chuyên đề 4: Đọc hiểu một số tác phẩm văn học Việt Nam sau năm 1975.

Chuyên đề 5: Văn học Việt Nam sau 1975

Chuyên đề 6: Phong cách một số nhà thơ Việt Nam hiện đại

Chuyên đề 7: Phong cách một số nhà văn Việt Nam hiện đại

Chuyên đề 8: Rèn luyện kết hợp các phương thức biểu đạt và các thao tác lập luận trong bài văn Nghị Luận.

Chuyên đề 9: Đề mở và cách luyện tập viết bài văn theo đề mở

Có 22 sản phẩm cùng danh mục

Đề nghị cho bạn