Mới Giảm giá! Nâng cao và phát triển toán 9 - Tập 2 Phóng to

Nâng cao và phát triển toán 9 - Tập 2

Sản phẩm mới

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Nhà Sách Giáo Dục Đà Nẵng

Tác giả: Vũ Hữu Bình

NXB: Giáo Dục Việt Nam

Số trang: 294

Xem chi tiết

38 950 ₫

-5%

41 000 ₫

Thêm vào yêu thích

"Nâng cao và phát triển Toán 9 Tập 2" thuộc bộ sách Nâng cao và phát triển Toán bậc Trung học Cơ sở, nhằm giúp các học sinh khá và giỏi toán có tài liệu tham khảo đào sâu môn Toán.

Cuốn sách gồm hai phần:

 Phần Đại số gồm các chương III, IV và 3 chuyên đề:
- Quan hệ giữa parabol y =  ax2 và đường thẳng y = mx + n
- Điều kiện về nghiệm của một phương trình
- Đa thức bậc hai với bất đẳng thức và toán cực trị
Phần hình học: Gồm các chương III, IV và 4 chuyên đề:
- Quỹ tích
- Dựng hình
- Toán cực trị
- Một số bài toán nổi tiếng

Cuối mỗi phần có Bài đọc thêm về lịch sử Toán học. Thông qua các chuyên đề và bài tập vận dụng, cuốn sách cung cấp những kiến thức cần thiết về phương pháp giải toán, những kinh nghiệm cụ thể trong quá trình tìm tòi lời giải.

Viết đánh giá

Nâng cao và phát triển toán 9 - Tập 2

Nâng cao và phát triển toán 9 - Tập 2

Tác giả: Vũ Hữu Bình

NXB: Giáo Dục Việt Nam

Số trang: 294

Có 19 sản phẩm cùng danh mục

Đề nghị cho bạn