Phân loại và phương pháp giải nhanh bài tập hóa hữu cơ

Sản phẩm mới

NXB ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Nhà Sách Hồng Ân

Cuốn sách tham khảo "Phân loại và phương pháp giải nhanh bài tập hóa hữu cơ" được chia thành 6 phần:

Phần 1: Một số phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm hóa hữu cơ

Phần 2: Phân loại và phương pháp giải nhanh các dạng bài tập về cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ phản ứng hóa học hữu cơ

Phần 3: Phân loại và phương pháp giải nhanh các dạng bài tập về phản ứng của các hợp chất hữu cơ

Phần 4: Phân loại và phương pháp giải nhanh các dạng bài tập về Hiđrocacbon

Phần 5: Phân loại và phương pháp giải nhanh các dạng bài tập về hợp chất hữu cơ có nhóm chức

Phần 6: Phân loại và phương pháp giải nhanh các dạng bài tập về nhận biết - tách - tinh chế hợp chất hữu cơ.

Xem chi tiết

77 700 ₫

-26%

105 000 ₫

Thêm vào yêu thích

Phân loại và phương pháp giải nhanh bài tập hóa hữu cơ

Quan Hán Thành

416

500 gam

17x24 cm

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội

HỒNG ÂN

Cuốn sách tham khảo "Phân loại và phương pháp giải nhanh bài tập hóa hữu cơ" được chia thành 6 phần:

Phần 1: Một số phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm hóa hữu cơ

Phần 2: Phân loại và phương pháp giải nhanh các dạng bài tập về cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ phản ứng hóa học hữu cơ

Phần 3: Phân loại và phương pháp giải nhanh các dạng bài tập về phản ứng của các hợp chất hữu cơ

Phần 4: Phân loại và phương pháp giải nhanh các dạng bài tập về Hiđrocacbon

Phần 5: Phân loại và phương pháp giải nhanh các dạng bài tập về hợp chất hữu cơ có nhóm chức

Phần 6: Phân loại và phương pháp giải nhanh các dạng bài tập về nhận biết - tách - tinh chế hợp chất hữu cơ.

Cấp 
22/04/2016

Rất chi tiết

Sách viết chi tiết.

  • Có 1 trong số 1 khách hàng cho rằng bài đánh giá này hữu ích.

Viết đánh giá của bạn!

Viết đánh giá

Phân loại và phương pháp giải nhanh bài tập hóa hữu cơ

Phân loại và phương pháp giải nhanh bài tập hóa hữu cơ

Cuốn sách tham khảo "Phân loại và phương pháp giải nhanh bài tập hóa hữu cơ" được chia thành 6 phần:

Phần 1: Một số phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm hóa hữu cơ

Phần 2: Phân loại và phương pháp giải nhanh các dạng bài tập về cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ phản ứng hóa học hữu cơ

Phần 3: Phân loại và phương pháp giải nhanh các dạng bài tập về phản ứng của các hợp chất hữu cơ

Phần 4: Phân loại và phương pháp giải nhanh các dạng bài tập về Hiđrocacbon

Phần 5: Phân loại và phương pháp giải nhanh các dạng bài tập về hợp chất hữu cơ có nhóm chức

Phần 6: Phân loại và phương pháp giải nhanh các dạng bài tập về nhận biết - tách - tinh chế hợp chất hữu cơ.

Có 30 sản phẩm cùng danh mục

Đề nghị cho bạn