Tuyệt Phẩm Công Phá Giải Nhanh Theo Chủ Đề Vật Lý Trên Kênh VTV2 -Phần 3

Sản phẩm mới

NXB ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

KHANGVIET

Cuốn sách "Tuyệt Phẩm Công Phá Giải Nhanh Theo Chủ Đề Vật Lý Trên Kênh VTV2 -Phần 3" bao gồm 14 chủ đề

Giải nhanh sóng cơ, dao động và sống điện từ, sóng ánh sáng, lượng tử ánh sáng, hạt nhân nguyên tử.

Chủ đề 1. HIỆN TƯỢNG SỐNG CƠ HỌC

Chú để 2. SÓNG DỪNG

Chủ đề 3. GIAO THOA SÓNG CO HỌC

Chủ đề 4. SÓNG

Chủ đề 5. DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ

Chủ đề 6. DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ

Chú để 7. HIỆN TƯỢNG TÁN SÁC ÁNH SÁNG

Chủ đề 8. HIỆN TƯỢNG GIAO THOA ÁNH SÁNG

Chủ đề 9. QUANG PHỐ CÁC TIA

Chủ đề 10. HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN

Chủ đề 11. THUYẾT BO QUANG PHỐ HIĐRO - SƯ PHÁT QUANG TIA X

Chủ đề 12. TÍNH CHẤT VÀ CẤU TẠO HẠT NHÂN

Chủ đề 13. PHẢN ỨNG HẠT NHÂN

Chủ đề 14. PHÓNG XẠ - PHÂN HẠCH - NHIỆT HẠCH  


Xem chi tiết

118 300 ₫

-30%

169 000 ₫

Thêm vào yêu thích

Cảnh báo: những sản phẩm cuối cùng trong kho!

Tuyệt Phẩm Công Phá Giải Nhanh Theo Chủ Đề Vật Lý Trên Kênh VTV2 -Phần 3

Chu Văn Biên

520

650

16 x 24 cm

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội

KHANGVIET

Viết đánh giá

Tuyệt Phẩm Công Phá Giải Nhanh Theo Chủ Đề Vật Lý Trên Kênh VTV2 -Phần 3

Tuyệt Phẩm Công Phá Giải Nhanh Theo Chủ Đề Vật Lý Trên Kênh VTV2 -Phần 3

Cuốn sách "Tuyệt Phẩm Công Phá Giải Nhanh Theo Chủ Đề Vật Lý Trên Kênh VTV2 -Phần 3" bao gồm 14 chủ đề

Giải nhanh sóng cơ, dao động và sống điện từ, sóng ánh sáng, lượng tử ánh sáng, hạt nhân nguyên tử.

Chủ đề 1. HIỆN TƯỢNG SỐNG CƠ HỌC

Chú để 2. SÓNG DỪNG

Chủ đề 3. GIAO THOA SÓNG CO HỌC

Chủ đề 4. SÓNG

Chủ đề 5. DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ

Chủ đề 6. DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ

Chú để 7. HIỆN TƯỢNG TÁN SÁC ÁNH SÁNG

Chủ đề 8. HIỆN TƯỢNG GIAO THOA ÁNH SÁNG

Chủ đề 9. QUANG PHỐ CÁC TIA

Chủ đề 10. HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN

Chủ đề 11. THUYẾT BO QUANG PHỐ HIĐRO - SƯ PHÁT QUANG TIA X

Chủ đề 12. TÍNH CHẤT VÀ CẤU TẠO HẠT NHÂN

Chủ đề 13. PHẢN ỨNG HẠT NHÂN

Chủ đề 14. PHÓNG XẠ - PHÂN HẠCH - NHIỆT HẠCH  


Có 30 sản phẩm cùng danh mục

Đề nghị cho bạn