Tuyệt Phẩm Công Phá Giải Nhanh Theo Chủ Đề Vật Lý Trên Kênh VTV2 -Phần 2

Sản phẩm mới

NHÀ XUẤT BẢN TỔNG HỢP TPHCM

KHANGVIET

Cuốn sách "Tuyệt Phẩm Công Phá Giải Nhanh Theo Chủ Đề Vật Lý Trên Kênh VTV2" -Phần 2 bao gồm hai chủ đề

Chủ đề 1. Mạch điện

Bài toán liên quan đến mạch chỉ có R, chỉ có L, chỉ có C

Bài toán liên quan đến thời gian

Bài toán liên quan đến điện lượng

Bài toán liên quan đến mạch RLC nối tiếp

Bài toán liên quan đến biểu diễn phức 

Bài toán liên quan đến cộng hưởng điện và điêu kiện lệch pha

Bài toán liên quan đến công suất và hệ số công suất

Bài toán liên quan đến giản đồ véctơ 

Bài toán liên quan đến thay đổi cấu trúc mạch,

Hộp kín, giá trị tức thời

Bải toán liên quan đến cực trị

Chủ đề 2. Máy điện

Bài toán liên quan đến máy phát điện xoay chiều 1 pha

Bài toán liên quan đến máy phát điện xoay chiều 3 pha

Bài toán liên quan đến động cơ điện

Bài toán liên quan đến máy biến áp

Bài toán liên quan đến tuyên tải điện

Bài tập định tính

Bài tập định lượng

Xem chi tiết

98 000 ₫

-30%

140 000 ₫

Thêm vào yêu thích

Cảnh báo: những sản phẩm cuối cùng trong kho!

Tuyệt Phẩm Công Phá Giải Nhanh Theo Chủ Đề Vật Lý Trên Kênh VTV2 -Phần 2

Chu Văn Biên

500

600 gam

16 x 24 cm

NXB Tổng hợp Thành Phố Hồ Chí Mi

KHANGVIET

Viết đánh giá

Tuyệt Phẩm Công Phá Giải Nhanh Theo Chủ Đề Vật Lý Trên Kênh VTV2 -Phần 2

Tuyệt Phẩm Công Phá Giải Nhanh Theo Chủ Đề Vật Lý Trên Kênh VTV2 -Phần 2

Cuốn sách "Tuyệt Phẩm Công Phá Giải Nhanh Theo Chủ Đề Vật Lý Trên Kênh VTV2" -Phần 2 bao gồm hai chủ đề

Chủ đề 1. Mạch điện

Bài toán liên quan đến mạch chỉ có R, chỉ có L, chỉ có C

Bài toán liên quan đến thời gian

Bài toán liên quan đến điện lượng

Bài toán liên quan đến mạch RLC nối tiếp

Bài toán liên quan đến biểu diễn phức 

Bài toán liên quan đến cộng hưởng điện và điêu kiện lệch pha

Bài toán liên quan đến công suất và hệ số công suất

Bài toán liên quan đến giản đồ véctơ 

Bài toán liên quan đến thay đổi cấu trúc mạch,

Hộp kín, giá trị tức thời

Bải toán liên quan đến cực trị

Chủ đề 2. Máy điện

Bài toán liên quan đến máy phát điện xoay chiều 1 pha

Bài toán liên quan đến máy phát điện xoay chiều 3 pha

Bài toán liên quan đến động cơ điện

Bài toán liên quan đến máy biến áp

Bài toán liên quan đến tuyên tải điện

Bài tập định tính

Bài tập định lượng

Có 30 sản phẩm cùng danh mục

Đề nghị cho bạn