Tuyệt Phẩm Công Phá Giải Nhanh Theo Chủ Đề Vật Lý Trên Kênh VTV2 -Phần 1

Sản phẩm mới

NHÀ XUẤT BẢN TỔNG HỢP TPHCM

KHANGVIET

Cuốn sách "Tuyệt Phẩm Công Phá Giải Nhanh Theo Chủ Đề Vật Lý Trên Kênh VTV2" - Phần dao động bao gồm năm chủ đề sau

Chủ đề 1. DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA

Bài toán liên quan đến thời gian

Bài toán liên quan đến quãng đường

Bài toán liên quan đến vừa thời gian vừa quãng đường

Chủ đề 2. CON LẮC LÒ XO

Bài toán liên quan đến công thức tính w, f, t, m, k

Bài toán liên quan đến cơ năng thế năng động năng

Bài toán liên quan đến cắt  ghép lò xo

Bài toán liên quan đến chiều dài của lò xo và thời gian lò xo nén, dãn

Bài toán liên quan đến kích thích dao động

Bài toán liên quan đến hai vật

Chủ đề 3. CON LẮC ĐƠN

Bài toán liên quan đến công thức tính w, f, t

Bài toán liên quan đến năng lượng dao động

Bài toán liên quan đến vận tốc của vật, lực căng sợi dây, gia tốc

Bài toán liên quan đến va chạm con lắc đơn

Bài toán liên quan đến thay đổi chu kì

Bài toán liên quan đến dao động con lắc đơn có thêm trường lực

Bài toán liên quan đến hệ con lắc và chuyển động của vật sau khi dây đứt

Chủ đề 4. DAO ĐỘNG TẮT DẦN. DAO ĐỘNG DUY TRÌ. DAO ĐỘNG CƯỠNG

BỨC. CỘNG HƯỞNG

Bài toán liên quan đến hiện tượng cộng hưởng

Bài toán liên quan đến dao động tắt dần của con lắc đơn

Bài toán liên quan đến dao động tắt dần của con lắc lò xo

Chủ đề 5. TỔNG HỢP CÁC DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA

Bài toán thuận trong tổng hợp dao động điều hòa

Bài toán ngược trong tổng hợp dao động điều hòa

Các câu hỏi định tính dao động cơ học

Các câu hỏi định lượng dao động cơ học

Xem chi tiết

71 400 ₫

-40%

119 000 ₫

Thêm vào yêu thích

Tuyệt Phẩm Công Phá Giải Nhanh Theo Chủ Đề Vật Lý Trên Kênh VTV2 -Phần 1

Chu Văn Biên

350

450 gam

16 x 24 cm

NXB Tổng hợp Thành Phố Hồ Chí Mi

KHANGVIET

Viết đánh giá

Tuyệt Phẩm Công Phá Giải Nhanh Theo Chủ Đề Vật Lý Trên Kênh VTV2 -Phần 1

Tuyệt Phẩm Công Phá Giải Nhanh Theo Chủ Đề Vật Lý Trên Kênh VTV2 -Phần 1

Cuốn sách "Tuyệt Phẩm Công Phá Giải Nhanh Theo Chủ Đề Vật Lý Trên Kênh VTV2" - Phần dao động bao gồm năm chủ đề sau

Chủ đề 1. DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA

Bài toán liên quan đến thời gian

Bài toán liên quan đến quãng đường

Bài toán liên quan đến vừa thời gian vừa quãng đường

Chủ đề 2. CON LẮC LÒ XO

Bài toán liên quan đến công thức tính w, f, t, m, k

Bài toán liên quan đến cơ năng thế năng động năng

Bài toán liên quan đến cắt  ghép lò xo

Bài toán liên quan đến chiều dài của lò xo và thời gian lò xo nén, dãn

Bài toán liên quan đến kích thích dao động

Bài toán liên quan đến hai vật

Chủ đề 3. CON LẮC ĐƠN

Bài toán liên quan đến công thức tính w, f, t

Bài toán liên quan đến năng lượng dao động

Bài toán liên quan đến vận tốc của vật, lực căng sợi dây, gia tốc

Bài toán liên quan đến va chạm con lắc đơn

Bài toán liên quan đến thay đổi chu kì

Bài toán liên quan đến dao động con lắc đơn có thêm trường lực

Bài toán liên quan đến hệ con lắc và chuyển động của vật sau khi dây đứt

Chủ đề 4. DAO ĐỘNG TẮT DẦN. DAO ĐỘNG DUY TRÌ. DAO ĐỘNG CƯỠNG

BỨC. CỘNG HƯỞNG

Bài toán liên quan đến hiện tượng cộng hưởng

Bài toán liên quan đến dao động tắt dần của con lắc đơn

Bài toán liên quan đến dao động tắt dần của con lắc lò xo

Chủ đề 5. TỔNG HỢP CÁC DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA

Bài toán thuận trong tổng hợp dao động điều hòa

Bài toán ngược trong tổng hợp dao động điều hòa

Các câu hỏi định tính dao động cơ học

Các câu hỏi định lượng dao động cơ học

Có 30 sản phẩm cùng danh mục

Đề nghị cho bạn