Mới Giảm giá! Phương Pháp Giải Sinh Học 12 Quy Luật Di Truyền, Tương Tác Gen, Liên Kết Giới Tính, Di Truyên Học Quần Thể, người Phóng to

Phương Pháp Giải Sinh Học 12 Quy Luật Di Truyền, Tương Tác Gen, Liên Kết Giới Tính, Di Truyên Học Quần Thể, người

Sản phẩm mới

NXB ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Nhà Sách Hồng Ân

Cuốn “Phương pháp giải Sinh học 12” được chúng tôi biên soạn dựa vào Cấu
trúc chương trình mới, được giảm tải theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nội dung cuốn sách gồm 4 phần:

* Quy luật di truyền
tương tác gen

* Quy luật di truyền liên kết giới tính

* Di truyền học quần thể

* Di truyền học người

Xem chi tiết

73 500 ₫

-25%

98 000 ₫

Thêm vào yêu thích

Phương Pháp Giải Sinh Học 12 Quy Luật Di Truyền, Tương Tác Gen, Liên Kết Giới Tính, Di Truyền Học Quần Thể, người

Mỗi phần được trình bày theo trình tự thống nhất: Các câu
hỏi tự luận; Bài tập tự luận, Các câu hỏi trắc nghiệm và trả lời.

Phần câu hỏi tự luận:

Giúp học sinh nắm được các kiến thức  cơ bản và các kiến thức nâng cao.

Phần bài tập tự luận:

Bao gồm phương pháp giải các dạng bài tập cơ bản, giúp học sinh suy luận, từ
đó có kĩ năng giải nhanh các bài tập trắc nghiệm. Bên cạnh đó còn có các bài
tập nâng cao, tổng hợp, bài tập có hướng dẫn và bài tập đề nghị, giúp học sinh giải được các dạng bài tập trắc nghiệm khó hơn.

Phần các câu hỏi trắc nghiệm và trả lời:

Nội dung này bao gồm các dạng đề thường gặp trong các kì thi cùng với đáp
án và hướng dẫn giải chi tiết, giúp học sinh tự đánh giá kiến thức của mỗi phần, đồng thơi được giải đáp các khúc mắc.

Phương Pháp Giải Sinh Học 12 Quy Luật Di Truyền, Tương Tác Gen, Liên Kết Giới Tính, Di Truyên Học Quần Thể, người

Phương Pháp Giải Sinh Học 12 Quy Luật Di Truyền, Tương Tác Gen, Liên Kết Giới Tính, Di Truyên Học Quần Thể, người

Phương Pháp Giải Sinh Học 12 Quy Luật Di Truyền, Tương Tác Gen, Liên Kết Giới Tính, Di Truyên Học Quần Thể, người

Phương Pháp Giải Sinh Học 12 Quy Luật Di Truyền, Tương Tác Gen, Liên Kết Giới Tính, Di Truyên Học Quần Thể, người

Viết đánh giá

Phương Pháp Giải Sinh Học 12 Quy Luật Di Truyền, Tương Tác Gen, Liên Kết Giới Tính, Di Truyên Học Quần Thể, người

Phương Pháp Giải Sinh Học 12 Quy Luật Di Truyền, Tương Tác Gen, Liên Kết Giới Tính, Di Truyên Học Quần Thể, người

Cuốn “Phương pháp giải Sinh học 12” được chúng tôi biên soạn dựa vào Cấu
trúc chương trình mới, được giảm tải theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nội dung cuốn sách gồm 4 phần:

* Quy luật di truyền
tương tác gen

* Quy luật di truyền liên kết giới tính

* Di truyền học quần thể

* Di truyền học người

Có 29 sản phẩm cùng danh mục