Tuyển Tập OLymPic Toán Học Tại Các Nước Châu Á- Thái Bình Dương

Sản phẩm mới

NXB ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Nhà Sách Hồng Ân

152 000 ₫

-5%

160 000 ₫

Thêm vào yêu thích

Tuyển Tập OLymPic Toán Học Tại Các Nước Châu Á- Thái Bình Dương

ThS. Nguyễn Văn Nho- NGƯT. ThS. Lê Hoành Phò

512

850 gam

19 x 27 cm

NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Nhà Sách Hồng Ân

Viết đánh giá

Tuyển Tập OLymPic Toán Học Tại Các Nước Châu Á- Thái Bình Dương

Tuyển Tập OLymPic Toán Học Tại Các Nước Châu Á- Thái Bình Dương

Có 30 sản phẩm cùng danh mục