Mới Giảm giá! Kỹ Thuật  Giải Hệ Phương Trình Phóng to

Kỹ Thuật Giải Hệ Phương Trình

TLTHPT1

Sản phẩm mới

NXB ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Kỹ Thuật Giải Hệ Phương Trình ôn thi thpt Quốc gia

Xem chi tiết

195 300 ₫

-30%

279 000 ₫

Thêm vào yêu thích

Cuốn "Kỹ Thuật Giải Hệ Phương Trình" của tác giả Đặng Thành Nam bao gồm các chương và các chủ đề sau.

Chương 1: Kiến thức bổ sung khi giải hệ phương trình

Chủ đề 1: Phương trình, bất phương trình bậc nhất và bậc hai

Chủ đề 2: Phương trình bậc ba

Chủ đề 3: Phương trình bậc bốn

Chủ đề 4: Phương trình phân thức hữu tỷ

Chủ đề 5: Hệ hương trình hai ẩn có chứa phương trình bậc nhất

Chủ đề 6: Hệ hương trình bậc hai hai ẩn dạng tổng quát

Chương 2: Các kỹ thuật và phương pháp giải hệ phương trình

Chủ đề 1. Kỹ thuật sử dụng hệ phương trình bậc nhất hai ẩn

Chủ đề 2 Hệ phương trình đối xứng loại I.

Chủ đề 3. Hệ phương trình đối xứng loại II.

Chủ đề 4 Hệ phương trình có yếu tố đẳng cấp

Chủ đề 5. Kỹ thuật sử dụng phép thế

Chủ đề 6. Kỹ thuật phân tích thành nhân tử

Chủ đề 7 Kỹ thuật cộng, trừ và nhân theo vế hai phương trình của hệ

Chủ đề 8. Kỹ thuật đặt ẩn phụ dạng đại số

Chủ đề 9. Kỹ thuật đặt ẩn phụ dạng tổng - hiệu

Chủ đề 10 Kỹ thuật sử dụng tính đơn điệu của hàm số.

Chủ đề 11. Kỹ thuật sử dụng điều kiện có nghiệm của hệ phương trình

Chủ đề 12. Kỹ thuật đánh giá.

Chủ đề 13. Hệ phương trình có chứa căn thức

Chủ đề 14 Kỹ thuật lượng giác hóa

Chủ đề 15. Kỹ thuật hệ số bất định

Chủ đề 16. Kỹ thuật phức hóa.

Chủ đề 17 Kỹ thuật sử dụng tính chất hình học giải tích.

Chủ đề 18. Kỹ thuật nhân liên hợp đối với hệ phương trình có chứa căn thức

Chủ đề 19 Một số bài toán chọn lọc và rèn luyện nâng cao.

Chương 3: Bài toán có chứa tham số.

Chủ đề 1: Hệ đối xứng loại I 

Chủ đề 2: Hệ đối xứng loại II 

Chủ đề 3: Hệ đẳng cấp

Chủ đề 4: Kỷ thuật sử dụng tính đơn điệu của hàm số – Xử lý bài toán hệ phương trình có chứa tham số

Phương pháp giải hệ phương trình luyện thi thpt Quốc gia

Phương pháp giải hệ phương trình luyện thi thpt Quốc gia

Phương pháp giải hệ phương trình luyện thi thpt Quốc gia

Phương pháp giải hệ phương trình luyện thi thpt Quốc gia

Viết đánh giá

Kỹ Thuật  Giải Hệ Phương Trình

Kỹ Thuật Giải Hệ Phương Trình

Kỹ Thuật Giải Hệ Phương Trình ôn thi thpt Quốc gia

Có 30 sản phẩm cùng danh mục

Đề nghị cho bạn